Weinig of geen geld voor begrafenis of crematie?

Het komt wel eens voor dat wij bij nabestaanden aan tafel zitten die aangeven dat er geen uitvaartverzekering is en er weinig of geen geld is voor de uitvaart. Dit is natuurlijk heel vervelend maar vooral verdrietig omdat het extra zorgen geeft. Er kunnen diverse redenen zijn waarom er geen uitvaartverzekering of spaarpotje is voor de uitvaartkosten.

In overleg met de opdrachtgever kijken wij hoe wij tegen minimale kosten de uitvaart kunnen invullen zodat het binnen het budget past. Ook dan zorgen wij er natuurlijk voor dat het een mooie passende uitvaart blijft. In de praktijk blijkt gelukkig ook dat er door de nabestaanden onderling wordt afgesproken dat de kosten gedeeld gaan worden en niet alleen voor rekening van de opdrachtgever komen.

 

Natuurlijk lukt dit niet altijd. Wat dan?

Is er weinig geld voor de uitvaart?

Bij www.economyuitvaart.nl kan er al een uitvaart verzorgd worden vanaf  € 1.295,00

Een Economy uitvaart is respectvol maar sober, met weinig persoonlijk contact. De overledene wordt op de plaats van overlijden opgehaald, waarna de crematie of begrafenis plaatsvindt zonder nabestaanden of plechtigheid.
Dit is uit te breiden met extra opties zoals: overbrengen binnen 4 uur, begraven in plaats van cremeren en afscheid nemen in een rouwcentrum van EconomyUitvaart.nl. De dienstverlening begint zodra wij via IDEAL de betaling hebben ontvangen. U weet dus van te voren exact wat de kosten zijn én blijven.

Is er geen geld voor de uitvaart?

Denk dan aan een uitvaart via de gemeente.

Bijzondere bijstand
Als iemand geen geld heeft om een uitvaart te betalen kan men Bijzondere Bijstand aanvragen. Er wordt gekeken naar uw inkomen en eventueel eigen vermogen voor een uitkering. Dit bedrag mag uitsluitend voor de uitvaartkosten gebruikt worden. De gemeente ontvangt indien gewenst een kopie van de nota.

Wet op de lijkbezorging|
Op kosten van de gemeente wordt er opdracht gegeven voor een sobere uitvaart. De gemeente is dan de opdrachtgever en eventueel eigenaar van het graf. Graag willen wij het misverstand wegnemen dat het geen eenzame uitvaart is. De invulling van de uitvaart zal met de nabestaanden besproken worden maar de gemeente bepaalt wat er vergoed gaat worden. Wij weten uit ervaring dat men minimaal 1x afscheid kan nemen in het rouwcentrum en bij de uitvaarplechtigheid aanwezig mag zijn.

Geen verzekering of spaarpotje?