uitvaartverzorging arnhem velp apeldoorn

Advies

Na overlijden heeft u advies nodig over de afwikkeling van de nalatenschap en misschien ook wel begeleiding. Een nalatenschap afwikkelen is een complexe aangelegenheid. Zeker wanneer er sprake is van een complexe familierelatie. Bijvoorbeeld een tweede huwelijk of tweede relatie met kinderen uit eerdere relaties. Wanneer een onderneming deel uit maakt van de nalatenschap, is goed advies eveneens onontbeerlijk.

De notaris, gespecialiseerd in erfrecht, kan u daarbij uitstekend helpen. U heeft de notaris in elk geval nodig voor de verklaring van erfrecht en/of executele. Daarnaast kan de notaris de aangifte erfbelasting verzorgen alsmede de slotaangifte inkomstenbelasting en u van advies voorzien. De nalatenschap wordt afgesloten met het passeren van een door de notaris opgemaakte akte van verdeling. Hierin wordt vastgelegd wat de omvang van de erfdelen van de kinderen zijn. Ook wordt middels die akte bijvoorbeeld het huis op uw naam gezet bij het kadaster. Op die manier is ook na 20 jaar duidelijk hoe de eerste nalatenschap werd afgewikkeld.
Wanneer u de nalatenschap niet zelf wilt afwikkelen, dan kunt u ook alles aan de notaris overlaten. Ook wanneer de notaris niet is benoemd tot executeur.

Aan welke zaken moet u verder nog denken?

1. Auto
Had de overledene een auto? Zorg ervoor dat de erfgenamen binnen vijf weken het kentekenbewijs hebben overgeschreven (ook als u de echtgenoot/partner bent van de overledene).

2. Beleggingen
Bedenk dat beleggingen snel in waarde kunnen dalen. U betaalt erfbelasting over de waarde ten tijde van het overlijden. Het is meestal zaak om de beleggingen zo snel mogelijk te verkopen om het risico van een forse daling na overlijden te vermijden.

3. Uitkering uit levensverzekering
Na overlijden zult u benaderd worden door de levensverzekeringsmaatschappij in verband met het storten van de uitkering. De maatschappij zal u vragen om een verklaring van erfrecht. Belangrijk is om even stil te staan aan wie de uitkering wordt uitgekeerd. Veelal is de uitkering verpand aan de bank, waardoor de hypothecaire schuld direct wordt afgelost. In overleg met de bank kan daar wellicht van afgeweken worden, maar dan zult u zelf de bank hierover moeten berichten.

4. Huurhuis
Is er een huurhuis? Zeg zo spoedig mogelijk de huur op en ontruim de woning. Wanneer nog niet duidelijk is wie de erfgenamen zijn, sla de inboedel dan op zodat het later kan worden overgedragen aan de rechthebbenden.

Heeft de overledene een profiel op sites, laat deze verwijderen.
Soms heeft de overledene zelf bepaald op de site wie zijn of haar profiel na overlijden kan verwijderen.

uitvaartverhalen