uitvaartverzorging arnhem velp apeldoorn

Na een overlijden breekt er een verdrietige periode aan waarin veel geregeld moet worden. Bij Kramer staan we klaar om jou en je familie door deze moeilijke en verwarrende dagen heen te loodsen. Eerst zetten we alles voor je op een rij. Dat geeft al overzicht en rust. Dan regelen we meteen een aantal praktische zaken voor je (daarover straks meer). Vervolgens bespreken we de uitvaart zelf, waar we samen met je familie veel aandacht aan besteden. Elk mens is uniek. Wij doen er alles aan om dat in een uitvaart zo goed mogelijk tot uitdrukking te laten komen.

Wat je bij de praktische zaken kan helpen, is de checklist vast in te vullen. Je kunt ook direct contact met ons opnemen voor een eerste gesprek. Weet dat we 24 uur voor je klaar staan. 

Wanneer je een dierbare verliest staat je wereld stil, maar in deze moeilijke tijden staat ook de rest van de wereld stil.

Hoe kies je vrienden en familie uit wanneer iemand bij zo veel meer mensen van onschatbare waarde is geweest.

De basis-coronamaatregelen blijven onverkort van kracht: regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en 1,5 meter afstand van andere houden.

Vanaf 29 september 2020 mogen er thuis maximaal 3 extra personen (die niet tot het huishouden behoren en vanaf 13 jaar) worden ontvangen.
Dat geldt ook bij een thuisopbaring, condoleance of een uitvaartplechtigheid in huis of (privé)tuin, dit is primair een verantwoordelijkheid van de nabestaanden.

Het maximumaantal bezoekers aan een uitvaart hangt af van de plek van de uitvaart. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand kunnen houden en een vaste zitplaats hebben.

Er geldt geen maximum aantal personen als:

  • iedere bezoeker zich aanmeldt;
  • iedere bezoeker bij aankomst een gezondheidscheck krijgt.

Als dat niet kan mogen er maximaal 100 bezoekers aanwezig zijn bij een uitvaart die binnen plaatsvindt. Of maximaal 250 bezoekers buiten.

Rond uitvaarten is het echter nadrukkelijk niet de bedoeling dat een “buitencondoleance” door meer mensen wordt bijgewoond dan de uitvaartplechtigheid.

 

Bij uitvaarten waarbij men niet weet
wie er komen gelden andere regels

oma kind foto

Ook nu tijdens alle maatregelen inzake het Coronavirus nemen wij
de zorg bij overlijden uit handen,
dat is wat Kramer heel goed doet, ongeacht waar en of u verzekerd bent.

Wat te doen direct na overlijden?

  • Waarschuw bij een overlijden thuis de huisarts of zijn of haar waarnemer. Bij een overlijden in het ziekenhuis of de zorginstelling wordt de arts automatisch geïnformeerd.
  • Bel Uitvaartverzorging Kramer om het overlijden te melden. Wij helpen u graag: dag en nacht bereikbaar op 026-4423102

Downloads

Tussen al het verdriet en het gemis, moet u veel keuzes maken en beslissingen nemen. Deze downloads helpen u hierbij:

Officiële instanties

Deze downloads helpen u bij de afwikkelingen na de uitvaart:

U

Zoeken

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

Garantie voor kwaliteit
Kramer Uitvaartverzorging staat voor kwaliteit. In alles wat wij doen. Van het eerste telefonische contact tot het begeleiden van een uitvaart of de nazorg bij de nabestaanden; wij doen altijd ons uiterste best om het zo te laten verlopen als u wilt.

Zes zekerheden
Het Keurmerk Uitvaarzorg is gebaseerd op 6 punten die stuk voor stuk in orde moeten zijn om aan de certificering te voldoen. De aangesloten uitvaartondernemingen worden elk jaar opnieuw getoetst op deze 6 kernwaarden. Hierdoor weet u zeker dat u van onze dienstverlening op aan kunt. De 6 zekerheden zijn:

• Heldere afspraken over uitvoering
• Transparante kostenbegroting
• Goede organisatie van de uitvaart
• Bekwaam personeel
• Doelmatige klachtenafhandeling
• Klanttevredenheidsonderzoek

Wilt u meer weten over het keurmerk of de 6 zekerheden? Kijk dan op: https://www.keurmerkuitvaartzorg.nl