uitvaartverzorging arnhem velp apeldoorn

Mogelijkheden na overlijden met kinderen

Na overlijden bestaan er mogelijkheden om af te wijken van hetgeen in het testament is geregeld, mits u dat veelal doet binnen 3 of 8 maanden na overlijden. Zo kan binnen 8 maanden een regeling zo aangepast worden dat er toch geen erfbelasting betaald hoeft te worden. Dit hangt vanzelfsprekend af van de inhoud van het testament en de omvang van het vermogen. Maar er zijn vaak wel mogelijkheden om de erfbelasting te beperken.

Ook kan het juist de wens zijn om nu erfbelasting te betalen, zodat de kinderen na het tweede overlijden geen of nauwelijks belasting betalen. Ook dat kan veelal geregeld worden binnen 8 maanden na overlijden.
Over het algemeen is het zo, dat wanneer de totale erfbelasting zo laag mogelijk moet zijn, dat een offer vraagt na het eerste overlijden. De langstlevende zal dan erfbelasting moeten betalen, zodat de kinderen na het laatste overlijden niet of nauwelijks nog iets aan erfbelasting hoeven te betalen.