uitvaartverzorging arnhem velp apeldoorn

De Historie

Van koster met een bijbaantje tot innovatieve ondernemer

Uitvaartverzorging Kramer is opgericht in 1885 vanuit een woonhuis op de Sonsbeeksingel in Arnhem. Joop Kramer, destijds koster bij een Nederlands Hervormde Kerk, startte het bedrijf min of meer als bijbaantje. Kerken speelden in die tijd een grote rol in het maatschappelijke leven. Bij huwelijken en begrafenissen van protestantse families, regelde de koster de tijden van de dienst, de inrichting en de verwarming van de kerk. Voor Kramer was het een kleine stap om dan ook maar gelijk de hele begrafenis erbij te regelen. De koster rolde zo automatisch de uitvaartbranche in.

Brede basis

Zoon Willem, een echte zakenman, nam het bedrijf in 1924 over. Hij kocht een winkelpand in de Spijkerstraat, dat toen nog net buiten het centrum lag, en richtte dit in als rouwkamer. Hij was daarmee één van de eerste uitvaartbedrijven met zo’n voorziening in ons land. Hierna kocht hij twee panden direct achter het rouwcentrum waarin hij een kistenmakerij begon en een stalling inrichtte voor zijn rouw- en volgkoetsen. Met koetsiers voorzien van koetsiersbontjes, bezat hij een prachtige rouwstoet die zelfs in het westen van het land veel opzien baarde. De koets werd in de dertiger jaren dan ook onder meer ingezet in de rouwstoet van Koningin Emma.

Trendsetter

In de dertiger jaren gold Willem Kramer als de bekendste uitvaartondernemer in Oost-Nederland. Hij was bestuurslid van de eerste nationale uitvaartorganisatie en had moderne opvattingen over begraven en cremeren wat in die tijd nog bij wet verboden was. Hij hield alles in eigen hand. De eigen rouwstoet, eigen rouwcentrum, eigen steenhouwer en eigen kistenmakerij waren volgens hem de enige manier om de hoogste kwaliteit dienstverlening te kunnen garanderen. Zijn voorbeeld vond veel navolging in de branche.

Innovatie en traditie hand in hand

Willem Kramer overleed in 1963. Omdat zijn oudste zoon Joop zich in het buitenland had gevestigd, was er geen directe opvolger. Op verzoek van de nabestaanden zette de oudste kleinzoon Hessel van Dijk het bedrijf voort. In 1988 kwam Dirk-Jan van Dijk als vijfde generatie in het bedrijf en tien jaar later werd hij de volgende directeur-eigenaar. Dirk-Jan staat bekend om zijn streven naar de hoogste kwaliteit en een groot innovatief vermogen met behoud van de tradities en familiewaarden.

Historisch wagenpark

Kramers eerste chauffeur reed in 1919 een Ford, op een onderstel, van Keulen naar Antwerpen, waar de auto werd omgebouwd tot een mooie lijkwagen. Dit was de derde rouwauto in Nederland en Kramer was de eerste ondernemer die hiermee in Gelderland rondreed. Hij werd door ondernemers in de provincie veelvuldig ingeschakeld en was daardoor bijna dagelijks onderweg. Ook nu nog beschikt Uitvaartverzorging Kramer over een unieke en schitterende rouwstoet bestaande uit twee Daimler rouwauto’s en enkele verlengde Daimler volgauto’s. Een van de rouwauto’s is tegelijk gebouwd met de auto van de Koninklijke Britse familie, waarmee o.a. Prinses Diana is begraven. Ook deze auto wordt regelmatig door andere ondernemers ingehuurd.