uitvaartverzorging arnhem velp apeldoorn

Is er een testament?

Allereerst zult u moeten uitzoeken of er een testament is. De makkelijkste manier is om naar de notaris te gaan. De notaris doet inzage in het CTR (centraal testamenten register) en kan zo met zekerheid zeggen wanneer en bij welke notaris het laatste testament is gemaakt. Als dat niet bij de betreffende notaris is geweest, dan zal de notaris een kopie opvragen bij zijn of haar collega.

Is er geen testament?

Wanneer er geen testament is, dan kunt u bij sommige banken volstaan met een uittreksel uit het BRP (Basis Registratie Personen van de gemeente) en een uittreksel uit het CTR. Wanneer u gehuwd bent en geen kinderen heeft, dan bent u de enige erfgenaam. Heeft u wel kinderen, dan is erfrecht volgens de wet van toepassing, te weten de wettelijke verdeling. Daardoor wordt u enig eigenaar van het gezamenlijke- en eigen vermogen van de overledene. De meeste banken geven u dan weer toegang tot alle rekeningen.