uitvaartverzorging arnhem velp apeldoorn

De overledene heeft geen kinderen en is niet getrouwd/geregistreerd als partner

Als de overledene geen kinderen heeft en was ten tijde van overlijden ongetrouwd, en niet geregistreerd als partner, dan zijn ouders broers en zusters erfgenamen. In dat geval zult u naar de notaris moeten gaan. De notaris zal in eerste instantie kijken of er een testament is. Wanneer dat het geval is, zal gekeken worden of er een executeur is benoemd. De executeur zal de nalatenschap dan namens de erfgenamen afwikkelen.
Ook zal er wellicht nog onderzoek gedaan moeten worden naar de erfgenamen. Met name als deze niet bij name in het testament zijn genoemd. Naast een verklaring van executele (waarmee de executeur toegang krijgt tot de rekeningen) zal de notaris dan ook een verklaring van erfrecht maken. Dat geeft de executeur de zekerheid aan wie hij uiteindelijk het geld zal moeten uitkeren. Ook vragen banken en verzekeringsmaatschappijen vaak om een verklaring van erfrecht.

De overledene heeft kinderen en is gehuwd of geregistreerd als partner

Wanneer er geen testament is, zal de notaris een verklaring van toedeling afgeven. Hierin zal worden vermeld dat de langstlevende enig eigenaar is geworden van het gezamenlijke vermogen van de overledene en de langstlevende, maar ook van het eigen vermogen van de langstlevende. De kinderen krijgen niets uitgekeerd.
Wanneer er wel een testament is, dan zal samen met de erfgenamen gekeken worden wat de inhoud is van het testament en hoe dat het beste kan worden afgewikkeld. In de meeste gevallen is er een executeur benoemd (vaak de langstlevende) die zonder medewerking van de kinderen de nalatenschap kan afwikkelen. Wanneer dat niet het geval is, zal de notaris vragen wie dat gaat doen. De andere erfgenamen geven dan volmacht aan degene die alles gaat afwikkelen.

In de meeste gevallen is er sprake van een langstlevende testament. Niet met zekerheid kan gezegd worden hoe dat uitpakt, aangezien er sowieso al zeven relatief standaard langstlevende testamenten zijn. Wat belangrijk is om te weten is, dat het zaak is om na de verklaring van erfrecht, daadwerkelijk de nalatenschap af te wikkelen. Dat wil zeggen, dat vastgelegd wordt hoe hoog het erfdeel van de kinderen is. Zij krijgen dat nu niet uitgekeerd, maar u betaalt er nu al wel erfbelasting over. Het is zonde wanneer na het laatste overlijden niet duidelijk is hoe hoog dat erfdeel was en er vervolgens een tweede keer erfbelasting over betaald wordt. Bedenk dat dit niet alleen geldt voor de grotere vermogens, maar ook zeker voor mensen met een eigen huis en spaargeld.