Stichting Keurmerk Uitvaartzorg: Zes Zekerheden

De zes zekerheden van het Keurmerk Uitvaartzorg bieden u als nabestaande duidelijkheid over de kwaliteit van uw uitvaartonderneming. U kunt erop vertrouwen dat de dienstverlening van alle keurmerkhouders aan deze zes eisen voldoet. Jaarlijks toetst een onafhankelijke instelling of zij nog aan deze hoge kwaliteitseisen voldoen.

Heldere afspraken over uitvoering

De uitvaartverzorger legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast. Ook wanneer deze later wijzigen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Transparante kostenbegroting

Ook de gemaakte prijsafspraken legt de uitvaartondernemer schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.

Goede organisatie van de uitvaart

De uitvaartverzorger garandeert een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind. En stelt voor elke uitvaart een uitgebreid dossier samen.

Bekwaam personeel

Het personeel van de uitvaartverzorger is gekwalificeerd. Een uitvaartleider moet per jaar 50 punten verzamelen, waarbij hij tenminste 25 uitvaarten per jaar geregeld en/of uitgevoerd heeft in de laatste 2 jaar. Zo kunt u erop vertrouwen dat uw uitvaart in goede handen is.

Doelmatige klachtenafhandeling

De uitvaartverzorger hanteert een adequate klachtenafhandelingsprocedure. Wanneer de klacht niet in samenspraak tussen de uitvaartverzorger en de opdrachtgever kan worden opgelost, wordt de klacht in behandeling genomen door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

Klanttevredenheidsonderzoek

Iedere Keurmerkhouder voert elk jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit. Op basis van de resultaten van dit onderzoek past de uitvaartverzorger waar nodig de dienstverlening aan.