In de wet (artikel 16 van de Wet op de Lijkbezorging) staat dat de uitvaart niet eerder dan 36 uur na het overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na overlijden moet plaatsvinden. Het weekend en feestdagen zijn geen formele werkdagen.  Om godsdienstige redenen of omdat familie uit het buitenland moet overkomen, kan men van deze termijnen afwijken. Bij een kortere termijn dan 36 uur is toestemming van de officier van justitie nodig.