Lichaam naar Nederland overbrengen voor uitvaart

Een aantal malen paar jaar krijgen wij bericht van nabestaanden dat een dierbare is overleden tijdens zijn of haar vakantie (verblijf) in het buitenland.

Dit kan gebeuren in een ziekenhuis (er is dan altijd een arts aanwezig die het overlijden vaststelt), buiten een ziekenhuis (er moet een arts worden gewaarschuwd om het overlijden vast te stellen), of het kan een niet natuurlijke dood, bijvoorbeeld een ongeval of misdrijf zijn (in dat geval moeten zowel een arts als de politie worden gewaarschuwd). Meestal willen de nabestaanden hun dierbare zo snel mogelijk naar Nederland laten vervoeren. Het stoffelijk overschot moet dan worden gerepatrieerd.

Het belangrijk om te weten of de overledene wel of niet verzekerd was.

Wel een reisverzekering

Als de overledene een reisverzekering had, schakelt u de ambassade of de alarmcentrale van de verzekering in. De alarmcentrale zorgt dat het lichaam naar Nederland wordt overgebracht. De meeste reisverzekering dekken de kosten van transport tot de locatie die is aangeven door de nabestaanden. Dit kan bijvoorbeeld het door u uitgekozen rouwcentrum zijn. De alarmcentrale werkt daarbij samen met de Nederlandse ambassades of consulaten.

Wat kunt u van de plaatselijke uitvaartondernemer in het buitenland verwachten als u met een overlijden in het buitenland wordt geconfronteerd?

Hij zal: alle wettelijke formaliteiten regelen in de plaats van het overlijden; de aangifte van overlijden doen in de plaats van overlijden; de overledene verzorgen en prepareren (balsemen) voor het vervoer; het vervoer van de overledene regelen; hetzij per vliegtuig, hetzij per auto; de formaliteiten op het vliegveld of aan de grens verzorgen; in geval van een herbegrafenis ook de opgraving verzorgen; de noodzakelijke contacten onderhouden met de ambassades, consulaten en/of ministeries; de documenten legaliseren.

Het paspoort of een kopie daarvan moet bij de overledene blijven. De sieraden en waardevolle zaken kunt u het beste gelijk afdoen/meenemen.

Vóór het transport zal de overledene worden gebalsemd (afhankelijk van het land van overlijden). Vindt het transport per vliegtuig plaats dan zal in de houten kist een zinken kist worden geplaatst die volledig wordt afgesloten. Deze wordt in Nederland weer verwijderd. Is de overledene eenmaal in Nederland dan kan de uitvaart volgens de Nederlandse gebruiken plaatsvinden. Na de uitvaart zal de uitvaartondernemer alle originele documenten overhandigen aan de nabestaanden. De akte van overlijden, die in de plaats is opgemaakt waar het overlijden heeft plaatsgevonden, moet worden ingeschreven bij

De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, Bureau Bijzondere Akten,
Kamer C0301
Postbus 12620
2500 DL Den Haag.
070-3532816
070-3532813
en er moet aangifte worden gedaan in de gemeente waar de overledene heeft gewoond.

Meer informatie over repatriëring van de overledene vanuit het buitenland kunt u vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl). Bij een goede reisverzekering wordt de repatriëring geregeld door de verzekeringsmaatschappij.

Geen reisverzekering: Als dit niet het geval is dan kunt u contact opnemen met ons opnemen wij helpen u dan met het transport

De nabestaanden moeten de kosten betalen voor het vervoer naar Nederland.
Voor vervoer zijn deze stappen nodig:

  • De lokale begrafenisondernemer maakt het lichaam gereed voor vervoer.
  • De lokale begrafenisondernemer geeft een verklaring af waarin staat dat hij voldaan heeft aan de wettelijke voorschriften voor het vervoer van stoffelijke overschotten.
  • De lokale autoriteiten verstrekken op basis van de verklaring van de begrafenisondernemer een laisser-passer.
  • De lokale begrafenisondernemer neemt contact op met de luchtvaartmaatschappij en zorgt dat het lichaam op de luchthaven komt.
  • De nabestaanden in Nederland schakelen een uitvaartonderneming in die het lichaam op de luchthaven ophaalt.

Als de familie van een overledene zonder reisverzekering de kosten voor het overbrengen naar Nederland niet kan betalen, wordt het lichaam in het buitenland begraven of gecremeerd. Dit gebeurt volgens plaatselijke gewoonten. De plaatselijke autoriteiten betalen dan voor de uitvaart. De familie kan bij BZ gegevens krijgen over de datum van de begrafenis of de crematie, het nummer van het graf en het adres van de begraafplaats. (Bron: Rijksoverheid)

Komt u of uw dierbare oorspronkelijk uit een ander land en wilt u dat de begrafenis daar plaatsvindt?

Dan helpen wij u daar graag bij. Wij zorgen ervoor dat de overledene teruggebracht wordt naar het land van herkomst. Zo kan uw dierbare een waardige en stijlvolle uitvaart hebben in het geliefde geboorteland. Wij zorgen ervoor dat alle benodigde papieren in orde zijn, de feitelijke uitvaart wordt terplekke uitgevoerd door een plaatselijke uitvaartonderneming