Het Keurmerk Uitvaartzorg

Het Keurmerk Uitvaartzorg helpt u bij het kiezen van een uitvaartonderneming die kwaliteit biedt. Ondernemers met het Keurmerk zijn gegarandeerd deskundig, betrouwbaar en transparant. Steeds meer uitvaartondernemers beschikken over het Keurmerk; in totaal verzorgen zij nu al 85% van alle uitvaarten in Nederland. Jaarlijks toetst een onafhankelijke instelling of zij nog aan de hoge kwaliteitseisen voldoen. En dat is belangrijk. Zeker wanneer u een begrafenis of crematie moet laten verzorgen, wilt u weten waar u aan toe bent en kunnen vertrouwen op de deskundigheid van de uitvaartondernemer. Klik hier voor die kwaliteitseisen: ”De zes zekerheden”.

Ondanks het verdriet willen u, de andere nabestaanden en belangstellenden een goede herinnering overhouden aan het afscheid van de overledene. Negatieve ervaringen zijn het laatste waar u in zo’n moeilijke periode op zit te wachten.

Ontstaansgeschiedenis

Het Keurmerk Uitvaartzorg is in december 2006 in het leven geroepen om (de uitvaartbranche in Nederland) een impuls te geven aan transparantie en betrouwbaarheid.
De toenmalige brancheverenigingen in de uitvaartbranche, de huidige BGNU, hebben samen het initiatief genomen om de uitvaartbranche verder te professionaliseren.

Doelstelling

Het Keurmerk biedt bescherming aan de consument. Een onafhankelijke certificatie-instelling controleert de aangesloten ondernemingen jaarlijks op verschillende onderdelen van de dienstverlening. Ondernemingen die zich aanmelden bij het Keurmerk doorlopen een uitgebreide kwaliteitscontrole en ontvangen na afloop het officiële certificaat. Het certificaat wordt telkens voor drie jaar afgegeven. Dit betekent dus dat wanneer u een uitvaart laat verzorgen door een gecertificeerde uitvaart-onderneming, u verzekerd bent van een uitstekende kwaliteit van de dienstverlening.

Klachtenprocedure

Heeft u als opdrachtgever een klacht over de verzorging van de uitvaart? In eerste instantie dient u deze klacht met de uitvaartverzorger te bespreken. Mocht u in wederzijds overleg niet tot een oplossing komen, dan kunt u gebruik maken van de beroepsmogelijkheid van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Deze Stichting heeft voor de behandeling van klachten een reglement opgesteld en een Ombudsman benoemd, die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en uitspraak doet.
Uiteraard staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de SKU wanneer u niet tevreden bent over (de dienstverlening van) een geregistreerde uitvaartonderneming. Afhankelijk van de klacht neemt de SKU deze in behandeling of verwijzen u door naar een betreffende instantie.