Hulp- en ideeënbrochure

De dagen tussen het overlijden en de uitvaart moet u veel beslissingen nemen. Misschien zijn er vragen waar u nog niet eerder over hebt nagedacht. Dan kan het voorkomen dat het nemen van die beslissingen meer tijd in beslag neemt. Deze hulp- en ideeënbrochure is bedoeld om de vragen waar u nog niet direct een antwoord op heeft overzichtelijk te maken, om ideeën aan te dragen en om de gemaakte afspraken in kaart te brengen. Uiteraard ondersteunen onze uitvaartleiders u hierbij waar mogelijk. Download de Hulp- en ideeënbrochure voor nabestaanden